us�ugi informatyczne
outsourcing IT - obs�uga informatyczna firm
rozwi�zania autorskie

BlackHole  Bezpieczne Repozytorium Ważnych Zasobów

System zabezpieczający dane serwera (pliki, bazy danych itp.) przed ich utratą w wyniku działania wirusów niszczących oraz szyfrujących pliki.

Dane do repozytorium (serwera Black Hole) przesyłane są tylko z maszyn posiadających certyfikaty generowane w trakcie wdrożenia. Dane przenoszone są w obszar podwyższonego bezpieczeństwa, skąd można je odzyskać tylko mając fizyczny dostęp do urządzenia. Dane w obszarze podwyższonego bezpieczeństwa są nieosiągalne z sieci komputerowej i podlegają retencji na podstawie zdefiniowanych przy wdrożeniu reguł.

Proces wdrożenia polega na stworzeniu nowego segmentu sieci, instalacji serwera i uruchomieniu dwóch procesów zabezpieczenia danych z serwera Windows lub Linux.